Vanaf wanneer kan men huwen?

1. Normaal gezien kan men pas huwen zodra men 18 jaar is (meerderjarig).

2. Om gewichtige redenen kan de jeugdrechtbank toestaan dan een minderjarige huwt.

3. Zonder toestemming van zijn ouders mag een minderjarige geen huwelijk aangaan, tenzij de jeugdrechtbank vaststelt dat de weigering een misbruik is.