Bankrekeningen van gehuwden

Het huwelijk zonder zuivere scheiding van goederen heeft een grote invloed op het vermogen van ieder van de echtgenoten. De wet voorziet in een bekwaamheid om zelf een bankrekening op eigen naam te openen, maar daarmee is niets gezegd over het eigen of gemeenschappelijk karakter van de gelden op deze eigen bankrekening.

Vermoeden van uitsluitende bevoegdheid

Dit vermoeden maakt het banken het leven eenvoudiger. Maar wanneer echtgenoten onder het wettelijk stelsel gehuwd zijn, zal er een vermoeden zijn dat alle gelden tot het gemeenschappelijk vermogen behoren, dus ook deze gelden die op een bankrekening staan op naam van slechts een van de huwelijkspartners.

Kennisgeving aan de andere echtgenoot

 

Gemeenschappelijke bankrekening

Indien echtgenoten gehuwd zijn met een gemeenschapsstelsel zullen zij het eigen karakter van eigen gelden moeten bewijzen omdat alle gelden vermoed worden gemeenschappelijk te zijn. Daarom is het best van geen eigen gelden op een gemeenschappelijke bankrekening te storten, indien men het eigen karakter van de gelden wilt bewaren.

Bankrekeningen van wettelijk Samenwonenden

De wet voorziet een stelsel van zuivere scheiding van goederen.

Bankrekeningen van feitelijk samenwonenden

Het is gewoon het wettelijk vermoeden van toepassing dat de titularis van een bankrekeningn geacht wordt de eigenaar van de gelden te zijn. Ingeval van een bankrekening op naam van beiden, zal zoals de wet voorziet deze onverdeeldheid geacht worden, de helft eigendom te zijn van iedere titularis.

 

2747.com / law / marriage / bankaccount

contact

Huwelijksvermogenrecht

Artikel 218 Belgisch Burgerlijk Wetboek


"Iedere echtgenoot kan, zonder de instemming van de andere, op zijn naam een depositorekening voor geld of effecten doen openen en een brandkast huren.
Ten opzichte van de bewaarnemer of de verhuurder wordt alleen hij geacht het bestuur of de toegang te hebben.
De bewaarnemer en de verhuurder moeten de andere echtgenoot in kennis stellen van de opening van de rekening of de huur van de brandkast." (anno 2006)

Deze bepaling is te vinden in het primair stelsel van het huwelijksvermogenrecht en is verplicht van toepassing op alle gehuwde personen.

Zie ook: De brandkast en het huwelijk

Bibliografie: G. BAETEMAN; Problemen rond de rekeningen van echtgenoten, in Liber Amicorum Roger Dielemans, Kluwer BelgiŽ, 1997, blz. 1-33