Grote wijziging van het huwelijksvermogensstelsel

Zie ook: Kleine wijziging en Middelgrote wijziging

De echtgenoten kunnen tijdens het huwelijk hun huwelijksvermogensstelsel wijzigen naar goeddunken en zelfs een ander stelsel aannemen.

De akte houdende wijziging van het huwelijksvermogensstelsel wordt voorafgegaan door:

1. een beschrijving van alle roerende en onroerende goederen en van de schulden van de echtgenoten;

2. een regeling van hun wederzijdse rechten, waaromtrent het hun vrij staat een vergelijk te treffen.

Beide worden vastgesteld bij notariŽle akte.

 

Voorbeelden van grote wijziging

- Overgang van het wettelijk stelsel naar een zuivere scheiding van goederen

 

Homologatie door de rechtbank

Verzoekschrift ondertekend door de echtgenoten

 

2747.com / law / marriage / big change

contact

Huwelijksvermogensrecht Testamenten