Uittreksel huwelijksvoorwaarden handelaars

Art. 12 van het Wetboek van Koophandel vereist dat van ieder huwelijkscontract of wijziging van van het huwelijksvermogensstelsel een uittreksel wordt gezonden aan de griffie van de rechtbank van koophandel wanneer één van de echtgenoten koopman is. Logischerwijze zouden deze wijzigingen vanaf 1 juli 2003 via een ondernemingsloket in de Kruispuntbank van Ondernemingen moeten worden ingeschreven. Dit is echter niet het geval bij gebrek aan wijziging van art. 12 van het Wetboek van Koophandel. De uittreksels zullen dus ook in de toekomst moeten verstuurd worden naar de rechtbank van koophandel.