Opzegbrief

Telkens men een overeenkomst sluit zou men in feite moeten weten onder welk huwelijksvermogensstelsel de mede-contractant gehuwd is.