Trouwboekje

Huwelijksvoorwaarden

Een huwelijkscontract moet worden verleden voor een notaris. Dit moet gebeuren voordat men trouwt voor de Ambtenaar van de burgerlijke stand. Bovendien moet menvoordat men trouwt aan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand een attest van de notaris afgeven dat de nodige informatie over het huwelijkscontract bevat, zodat deze informatie kan worden opgenomen in het trouwboekje.

Op de huwelijksakte moet ook vermeld worden onder welk stelsel de echtgenoten gehuwd zijn. Indien deze vermelding niet wordt aangebracht, zal het huwelijkscontract niet tegenstelbaar zijn aan derden.

Volgende bladzijde >>

Geachte Ambtenaar,


Hierbij deel ik U mede dat:

De heer NAAM voornamen, geboren te  op , wonende te 2000 Antwerpen, straat.

En : Mejuffrouw NAAM voornamen, geboren te  op , wonende te 2000 Antwerpen, straat.

Op 3 mei 2002 voor notaris voornaam NAAM te Antwerpen een huwelijkscontract bevattende een scheiding van goederen hebben gesloten.


Met hoogachtende groeten,

 

Volgende bladzijde >>