Tontine tussen gehuwden

Bij scheiding van goederen stelt zich geen enkel probleem om tussen gehuwden een kansoverenkomst af te sluiten.

Bij gemeenschapsstelsel zal men enkel met betrekking tot de eigen goederen een kansovereenkomst kunnen afsluiten.

Fiscale voordelen:
- wanneer het overdrachtrecht lager is dan het successiercht (27 procent) en het niet de bedoeling is het vermogen nadien door te geven aan de gemeenschappelijke kinderen.

Civielrechtelijke voordelen:
- men kan de omzetting van vruchtgebruik van de langstlevende verhinderen. Dit kan nuttig zijn voor een buitenverblijf dat immers niet de bescherming van gezinswoning geniet.
- de bescherming is groter omdat de regeling niet eenzijdig kan gewijzigd worden

2007 tontine : topics - dialogen - clausules