marriage - change fortune

Wijziging van het huwelijksvermogensstelsel

De echtgenoten kunnen tijdens het huwelijk hun huwelijksvermogensstelsel wijzigen naar goeddunken en zelfs een ander stelsel aannemen.

Wijzigingen van het huwelijksvermogensstelsel tijdens het huwelijk

- Grote wijziging

Wijzigingsakte, boedelbeschrijving, regeling wederzijdse rechten, verzoekschrift tot homologatie, publicatie in Belgisch Staatsblad van verzoekschrift, Verschijving van de echtgenoten voor de rechtbank, Vonnis tot homologatie van de wijzigingsakte, Publicatie van het homologatievonnis in het Staatsblad, CRT (eventueel) slotakte door de notaris.

 

- Middelgrote wijziging

Wijzigingsakte, verzoekschrift tot homologatie, publicatie in Belgisch Staatsblad van verzoekschrift, Verschijving van de echtgenoten voor de rechtbank, Vonnis tot homologatie van de wijzigingsakte, Publicatie van het homologatievonnis in het Staatsblad, CRT, (eventueel) slotakte door de notaris.

 

- Kleine wijziging

Wijzigingsakte, CRT,

 

Het overlijden van een echtgenoot tijdens de procedure

Minstens eerste (enige) verschijning voor de rechter

 

Slotakte bij vereffening of overdracht van onroerend goed

§ 4. In geval van vereffening of overdracht van onroerende goederen van het ene vermogen naar het andere dient dit, na homologatie van de wijzigingsakte, bij notariële akte te worden vastgesteld binnen een jaar na de bekendmaking van een uittreksel uit de homologatiebeslissing in het Belgisch Staatsblad.

 

Wijzigingen van het huwelijksvermogensstelsel voordat het huwelijk werd gesloten

Melding op de minuut van het origineel huwelijkscontract

 

Wijziging van huwelijksvermogensstelsel en het internationaal privaatrecht

Wetboek IPR: 2004

 

2747.com / law / marriage / change fortune

contact

Huwelijksvermogensrecht

Erfrecht

Testamenten

Schenkingen

Successierechten