marriage - change fortune

Wijziging van het huwelijksvermogensstelsel in het wetboek IPR

 

Belgisch wetboek van internationaal privaatrecht anno 2006

Recht toepasselijk op de vorm van de keuze van een huwelijksvermogensstelsel


Artikel 52 W.IPR
De keuze van een huwelijksvermogensstelsel is naar de vorm geldig indien zij in overeenstemming is ofwel met het op het huwelijksvermogen toepasselijk recht ten tijde van de keuze, ofwel met het recht van de Staat op wiens grondgebied zij is gedaan. Zij moet ten minste in een gedateerd en door beide echtgenoten ondertekend geschrift worden vastgesteld.
De wijziging van het huwelijksvermogensstelsel gebeurt volgens de vormvereisten voorgeschreven door het recht van de Staat op wiens grondgebied de wijziging plaatsvindt.