De kinderen die niet gemeenschappelijk zijn

Voor deze kinderen is het huwelijksstelsel van hun vader of moeter van grotere invloed dan voor gemeenschappelijke kinderen. Omdat gemeenschappelijke kinderen normaal van beide ouders erven. Wat ze missen bij de ene ouder, zullen ze normaal nog krijgen van hun ondere ouder. Dit is normaal niet het geval voor kinderen die niet gemeenschappelijk zijn.
Artikel 1465 BW voorziet:

- gelijke verdeling van hetgeen is overgespaard van de wederzijdse inkomsten der echtgenoten MAG, ook al al zijn die inkomsten ongelijk

- al de andere bedingen in het huwelijkscontract worden beschouwd als een schenking: als aan een der echtgenoten meer wordt gegeven dan het beschikbaar gedeelte, blijft dit zonder gevolg ten aanzien van het meerdere

Zie ook: Huwelijksvoordelen en stiefkinderen
Huwelijkscontract 2007: topics - dialogen - clausules