In dit geval wordt de echtgenoot vermoed de vader te zijn.

Recht om het vermoed vaderschap te betwisten

Dit vaderschap kan in een aantal gevallen betwist worden:

De moeder, de echtgenoot en het kind hebben het recht dit vermoed vaderschap te betwisten in rechte. De natuurlijke vader heeft dit recht echter niet. Dit vormt geen discriminatie volgens het Arbitragehof.

Termijn om dit recht uit te oefenen

Toch, de vader heeft maar een beperkte termijn om dit vermoed vaderschap te betwisten.

Het kind krijgt een termijn van 4 jaar nadat het meerderjarige is geworden.

Volgende bladzijde >>