gehuwd
Titel VII. Afstamming
Hoofdstuk III. Gemeenschappelijke bepalingen nopens de wijze waarop de afstamming wordt vastgesteld
Afdeling II. De erkenning

Art. 327
   Indien de erkenning niet is geschied in de akte van geboorte, kan zij geschieden bij authentieke akte, met uitsluiting van het testament.


De erkenning kan door ieder belanghebbende worden betwist (art. 330 BW).