familierecht
Titel VII. Afstamming - Hoofdstuk II. Vaststelling van de afstamming van vaderszijde
Afdeling II. Erkenning

Art. 319 (zoals gewijzigd in 2006):

Wanneer het vaderschap niet vaststaat krachtens de artikelen 315 of 317, kan de vader het kind erkennen onder de bij artikel 329bis bepaalde voorwaarden.