Huwelijkscontract
Hoofdstuk III : Overeenkomsten die het wettelijk stelsel kunnen wijzigen

§ 3. Bedingen die afwijken van de regels der gelijke verdeling van het gemeenschappelijk vermogen

...
Artikel 1464 BW anno 2007:

Het beding van ongelijke verdeling en het beding van verblijving van het gehele gemeenschappelijke vermogen worden niet beschouwd als schenkingen, maar als huwelijksvoorwaarden.

  Zij worden echter wel als schenkingen beschouwd voor het aandeel boven de helft dat aan de langstlevende echtgenoot wordt toegewezen in de waarde, op de dag der verdeling, van de tegenwoordige of toekomstige goederen die de vooroverleden echtgenoot in het gemeenschappelijk vermogen heeft gebracht door een uitdrukkelijk beding in het huwelijkscontract.

Commentaar