Huwelijkscontract
Hoofdstuk III : Overeenkomsten die het wettelijk stelsel kunnen wijzigen

§ 4. Gemeenschappelijke bepaling

Art. 1465. Ingeval er kinderen zijn uit een vroeger huwelijk, blijft elk beding in het huwelijkscontract hetwelk ten gevolge heeft dat aan een der echtgenoten meer wordt gegeven dan het beschikbaar gedeelte, zonder gevolg ten aanzien van het meerdere; gelijke verdeling van hetgeen is overgespaard van de wederzijdse inkomsten der echtgenoten, al zijn die ongelijk, wordt echter niet beschouwd als een voordeel waardoor de kinderen uit een vroeger huwelijk worden benadeeld.


Wetsgeschiedenis

schenking