Huwelijkscontract
BW - Boek III. -  Titel V. - Huwelijksvermogensstelsels : Hoofdstuk IV. - Scheiding van goederen

Afdeling I. - Bedongen scheiding van goederen

Art. 1466. Wanneer de echtgenoten bij huwelijkscontract bedingen dat zij gescheiden van goederen zullen zijn, bezit ieder van hen de bevoegdheid van beheer, genot en beschikking alleen, onverminderd de toepassing van artikel 215, § 1; zijn inkomsten en besparingen blijven eigen goed.

Commentaar