BW - Boek III. -  Titel V. - Huwelijksvermogensstelsels : Hoofdstuk IV. - Scheiding van goederen

Afdeling I. - Bedongen scheiding van goederen

....
Art. 1467. Wanneer een echtgenoot het beheer van zijn goederen aan de andere echtgenoot heeft gelaten, is deze, hetzij op verzoek van de eerstgenoemde, hetzij bij de ontbinding van het stelsel, slechts gehouden tot het opleveren van de aanwezige vruchten, en hij is geen verantwoording schuldig van die welke tot dan toe zijn gebruikt.

Commentaar - Rechtspraak - Rechtsleer