Huwelijkscontract
BW - Boek III. -  Titel V. - Huwelijksvermogensstelsels : Hoofdstuk IV. - Scheiding van goederen

Afdeling I. - Bedongen scheiding van goederen

....

Art. 1468. Het bewijs van de eigendom van een goed wordt tussen echtgenoten zowel als ten aanzien van derden geleverd naar de regels van artikel 1399, tweede en derde lid.

Roerende goederen waarvan niet kan worden bewezen dat ze eigendom zijn van een der echtgenoten, worden beschouwd als onverdeeld tussen de echtgenoten.