Huwelijkscontract
BW - Boek III. -  Titel V. - Huwelijksvermogensstelsels : Hoofdstuk IV. - Scheiding van goederen

Afdeling I. - Bedongen scheiding van goederen

.....

Art. 1469. Onverminderd de toepassing van artikel 215, § 1, en onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 815, tweede lid, kan elk der echtgenoten te allen tijde verdeling vorderen van al hun onverdeelde goederen of een deel ervan.

De ene echtgenoot kan het aandeel van de andere in een of meer goederen slechts inkopen op een openbare verkoping of met machtiging van de rechter.