Huwelijkscontract

Het huwelijksvermogensrecht van voor 1976 : Hoofdstuk II. - Stelsel van gemeenschap van goederen : Tweede deel. Bedongen gemeenschap en overeenkomsten waarbij de wettelijke gemeenschap kan worden gewijzigd of zelfs uitgesloten.

Afdeling VII. - Bedingen waarbij aan de echtgenoten een ongelijk aandeel in de gemeenschap wordt toegekend

Art. 1525. Het is de echtgenoten geoorloofd te bedingen dat de gehele gemeenschap zal toebehoren aan de langstlevende of enkel aan een van hen, behoudens het recht van de erfgenamen van de andere echtgenoot om de inbrengsten en kapitalen terug te nemen, die van de zijde van hun rechtsvoorganger in de gemeenschap zijn gevallen.

  Dit beding wordt niet beschouwd als een voordeel, onderworpen aan de bepalingen betreffende de schenking, wat het wezen van de schenking of wat haar vorm betreft, maar enkel als een huwelijksovereenkomst en een overeenkomst tussen vennoten.

Commentaar