Belgisch Burgerlijk Wetboek

In 1976 werd het Belgische huwelijksvermogensrecht in Belgie grondig gewijzigd.

Boek III. - Op welke wijze eigendom verkregen wordt

TITEL V. - Huwelijksvermogensstelsels

Deze bepalingen werden ingevoerd in 1976 in het Burgerlijk Wetboek en zijn in de 30 jaren nadien nooit gewijzigd geweest op enkele kleine uitzonderingen na.

TITEL Vbis. - Wettelijke samenwoning

Art. 1475-1581 ingevoegd bij W 1998-11-23/35, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2000

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht