Huwelijkscontract
BW - Boek III. -  Titel V. - Huwelijksvermogensstelsels

Hoofdstuk III : Overeenkomsten die het wettelijk stelsel kunnen wijzigen

Art. 1451. Echtgenoten die een stelsel van gemeenschap van goederen hebben bedongen, mogen niet afwijken van de regels van het wettelijk stelsel die betrekking hebben op het bestuur over het eigen en het gemeenschappelijk vermogen. Onder voorbehoud van het bepaalde in de artikelen 1388 en 1389 kunnen zij bij huwelijkscontract elke andere wijziging aanbrengen in het wettelijk stelsel.
 
Zij kunnen met name overeenkomen :
  - dat het gemeenschappelijk vermogen al hun tegenwoordige en toekomstige goederen of een deel ervan zal omvatten;
  - dat er tussen hen algehele gemeenschap zal zijn;
  - dat een van de echtgenoten recht zal hebben op een vooruitneming;
  - dat in geval van ontbinding van het huwelijk door het overlijden van een der echtgenoten, het gemeenschappelijk vermogen in ongelijke delen zal worden verdeeld of geheel aan een der echtgenoten zal verblijven.
 
Zij blijven onderworpen aan de regels van het wettelijk stelsel waarvan hun huwelijkscontract niet afwijkt.

§ 1. Bedigen tot uitbreiding van de gemeenschappelijke baten. Art. 1452-1456

§ 2. Vooruitmaking. Art. 1457-1460

§ 3. Bedingen die afwijken van de regels der gelijke verdeling van het gemeenschappelijk vermogen

§ 4. Gemeenschappelijke bepaling. Art. 1465