Boek III. - Op welke wijze eigendom verkregen wordt

Titel V. - Huwelijksvermogensstelsels

Algemene bepalingen: Art. 1387 ev

Wettelijk stelselVermogens en wederbelegging - Rechten van schuldeisers - Bestuur van het gemeenschappelijk vermogen - Bestuur van het eigen vermogen - Ontbinding van het wettelijk stelsel

Overeenkomsten die het wettelijk stelsel kunnen wijzigen: Art. 1451 

Scheiding van goederen: Bedongen scheiding van goederen - Gerechtelijke scheiding van goederen

Wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels