BW - Boek III. - Titel V. - Huwelijksvermogensstelsels

Hoofdstuk II. - Wettelijk stelsel

Vermogens en wederbelegging : Baten van de eigen vermogens - Wederbelegging - Baten van het gemeenschappelijk vermogenLasten van de eigen vermogens en van het gemeenschappelijk vermogen.

Rechten van de schuldeisers : art. 1409 - 1410 - 1411 -1412 - 1413 - 1414 BW

Bestuur van het gemeenschappelijk vermogen : Art. 1415 - 1416 - 1417 - 1418 - 1419 - 1420 - 1421 - 1422 - 1423 - 1424 BW

Bestuur van het eigen vermogen : art. 1425 BW

Art. 1426 BW

Ontbinding van het wettelijk stelsel : Algemene bepalingen - Vergoedingsrekeningen - Verrekening van de lasten - Verrekening van de vergoedingen - Verdeling - Schulden tussen echtgenoten


Commentaar