BW - Boek III. - Titel V. - Huwelijksvermogensstelsels :

Hoofdstuk II. - Wettelijk stelsel

Commentaar

Gemeenschap van aanwinsten

Het Belgisch wettelijk stelsel is een gemeenschap van aanwinsten. In 1976 werd het Belgisch huwelijksvermogensrecht grondig hervormd en er werd gedurende minstens de 30 jaar daarna bijna geen letter aan gewijzigd.

De enkele wijzigingen die er in de loop van die 30 jaar geweest zijn betreffen:
- Lidmaatschapsrechten in een vennootschap
- De procedure tot wijziging van het stelsel
- ...

Overgangsbepalingen wet van 14 juli 1976