Boek 1 : Titel V.- Het huwelijk

Hoofdstuk I. Hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk te mogen aangaan

Hoofdstuk II. Formaliteiten betreffende de voltrekking van het huwelijk

Hoofdstuk III. Verzet tegen het huwelijk

Hoofdstuk IV. Vorderingen tot nietigverklaring van het huwelijk

Hoofdstuk V. Verplichtingen die uit het huwelijk of de afstamming ontstaan

Hoofdstuk VI. Wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten

Ontbinding van het huwelijk Art. 227 Het huwelijk wordt ontbonden: 1° Door de dood van een van de echtgenoten; 2° Door echtscheiding

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Wetboek van de Belgische nationaliteit anno 2006

Verkrijging van de Belgische nationaliteit door de vreemde echtgenoot van een Belg