Belgisch Wetboek van internationaal privaatrecht

Hoofdstuk III. - De huwelijksrelatie

Internationale bevoegdheid: Internationale bevoegdheid inzake de huwelijksrelatie - Uitbreiding van de bevoegdheid inzake huwelijk en echtscheiding - Bevoegdheid van de Belgische overheden om het huwelijk te voltrekken

Recht toepasselijk op de huwelijksbelofte. Recht toepasselijk op de huwelijksbelofte. Art. 45

Recht toepasselijk op het huwelijk. Recht toepasselijk op de totstandkoming van het huwelijk. Art. 46 Recht toepasselijk op de vormvereisten voor de voltrekking van het huwelijk. Art. 47 Recht toepasselijk op de gevolgen van het huwelijk. Art. 48

Recht toepasselijk op het huwelijksvermogen. Keuze van het recht toepasselijk op het huwelijksvermogen. Art. 49 Nadere regels inzake de rechtskeuze. Art. 50 Recht toepasselijk bij gebreke van keuze. Art. 51 Recht toepasselijk op de vorm van de keuze van een huwelijksvermogensstelsel. Art. 52 Toepassingsgebied van het recht toepasselijk op het huwelijksvermogen. Art. 53 Bescherming van derden. Art. 54

Huwelijksontbinding en scheiding van tafel en bed. Recht toepasselijk op de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed - Toepassingsgebied van het recht toepasselijk op de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed. Art. 56 - Buitenlandse ontbinding van het huwelijk gegrond op de wil van de man