Wettelijke samenwoning

Zie ook: Feitelijke samenwoning

Rechten en plichten van wettelijk samenwonenden

- Berscherming van de gezinswoning

- Bijdrage in de lasten van het samenleven

- Hoofdelijke aansprakelijkheid

- Dringende en voorlopige maatregelen

 

Secundair stelsel

- Gemeenrechtelijke regeling

- Conventionele regeling

 

Wetgeving

De wettelijke samenwoning werd ingevoerd in het Burgerlijk Wetboek in 1998.

 

Registratierechten op schenkingen tussen wettelijk samenwonenden

Vlaanderen, Wallonie, Brussel

 

Successierechten tussen wettelijk samenwonenden

Vlaanderen, Wallonie, Brussel

 

Internationaal privaatrecht

De relatie van samenleven in het Wetboek van Internationaal Privaatrecht ingevoerd in 2004.

 

2747.com / law / marriage / cohabitation

contact

Successsierechten

Familiaal vermogensrecht

Internationaal privaatrecht

Notarieel recht

Huwelijksvermogensrecht

Registratierechten