IPR: De relatie van samenleven anno 2004

Met de invoering van het wetboek van internationaal privaatrecht vanaf 1 oktober 2004, werd voorzien in een internationaal privaatrechtelijke regeling van 'De relatie van samenleven' van artikel 58 tot 60.

 

2747.com / law / marriage / cohabitation / Belgie

contact

Familierecht Internationaal privaatrecht

Belgisch Wetboek internationaal privaatrecht anno 2006

Hoofdstuk IV. De relatie van samenleven

Begrip “relatie van samenleven”

Art. 58 Het begrip “relatie van samenleven” in deze wet betekent een toestand van samenleven die registratie bij een openbare overheid vraagt en tussen de samenwonende personen geen band schept die evenwaardig is aan het huwelijk.

Internationale bevoegdheid inzake de relatie van samenleven

Art. 59 Artikel 42 is naar analogie van toepassing op de vorderingen betreffende een relatie van samenleven.
De registratie van het sluiten van een relatie van samenleven kan in BelgiŽ alleen dan worden gedaan ingeval de partijen op het ogenblik van het sluiten een gemeenschappelijke gewone verblijfplaats hebben in BelgiŽ.
De registratie van de beŽindiging van de relatie van samenleven kan in BelgiŽ alleen dan worden gedaan als het sluiten van de relatie in BelgiŽ is geregistreerd.

Recht toepasselijk op de relatie van samenleven

Art. 60 De relatie van samenleven wordt beheerst door het recht van de Staat op wiens grondgebied zij voor het eerst is geregistreerd.
Dit recht bepaalt inzonderheid de voorwaarden van de vaststelling van de relatie, de gevolgen van de relatie voor de goederen van de partijen, alsmede de oorzaken en de voorwaarden inzake de beŽindiging van de relatie.
Artikel 54 is naar analogie van toepassing. Ingeval de relatie van samenleven evenwel niet bestaat in het aangewezen recht, wordt het recht toegepast van de Staat op wiens grondgebied de relatie is geregistreerd.