Ontbinding van de huwelijksgemeenschap

Oorzaken van ontbinding van de huwelijksgemeenschap

- het overlijden van een der echtgenoten

-  de echtscheiding

- de gerechtelijke scheiding van goederen

- de overgang naar een ander huwelijksvermogensstelsel

Post-communaitaire onverdeeldheid: art 577-2 BW

- beheer van de onverdeelde massa

Boedelbeschrijving

verplichting tot het opmaken van een notariele inventaris

 

2747.com / law / marriage / community dissolution

contact

Huwelijksvermogensrecht

Familiaal vermogensrecht

Erfrecht

Fiscaal recht

Notarieel familierecht

Burgerlijk recht

Voorafgaand aan de verdeling van de huwelijksgemeenschap zal deze vereffend worden.