Verblijvingsbeding in huwelijkscontract

Wanneer het huwelijksstelsel eindigt door overlijden van een der echtgenoten verblijft het gemeenschappelijk vermogen in volle eigendom aan de langstlevende, onder last

Huwelijkscontract 2007: topics - dialogen - clausules