Verblijvingsbeding onder last

Verblijvingsbeding, onder last om aan de nalatenschap van de eerststervende een bedrag uit te betalen dat gelijk is aan de waarde van de netto helft van deze gemeenschap.

Huwelijkscontract 2007: topics - dialogen - clausules