Vooruitmaking na inbreng

Tegenwoordige of toekomstige goederen die de vooroverleden echtgenoot in het gemeenschappelijk vermogen heeft gebracht door een uitdrukkelijk beding in het huwelijkscontract

worden als schenkingen beschouwd voor het aandeel boven de helft dat aan de langstlevende echtgenoot wordt toegewezen in de waarde.

Deze regeling is te vinden in artikel 1458 BW.

Ook inzake ongelijke verdeling na inbreng is een gelijkaardige regeling van toepassing.

Opgelet: ten aanzien van kinderen die niet gemeenschappelijk zijn is een strengere regeling van toepassing.
Huwelijkscontract 2007: topics - dialogen - clausules