Uitbreiding van de wettelijke gemeenschap van aanwinsten

Inbreng van een eigen onroerend goed in het gemeenschappelijk vermogen

Wat met de schulden? Wettelijke regeling in artikel 1452 BW.

 

Afstand van het recht van natrekking door het eigen vermogen

Dit moet worden opgesteld als een wijziging van het huwelijkscontract, zoniet is de overeenkomst nietig.

2747.com / law / marriage / community extension

contact

Huwelijksvermogensrecht

Het opstellen van notariele akten

Familiaal vermogensrecht

Internationaal privaatrecht

 

Artikel 1452 Belgisch Burgerlijk Wetboek

Echtgenoten kunnen overeenkomen dat de tegenwoordige en toekomstige roerende of onroerende goederen, bedoeld in artikel 1399, geheel of ten dele tot het gemeenschappelijk vermogen zullen behoren.
In dat geval komen de schulden, bedoeld in artikel 1406, ten laste van het gemeenschappelijk vermogen naar verhouding van de waarde van de gemeenschappelijk geworden goederen ten tijde van hun inbreng, vergeleken met de waarde van de gezamenlijke goederen bedoeld in artikel 1399.