BW - Boek III. -  Titel V. - Huwelijksvermogensstelsels
Hoofdstuk III : Overeenkomsten die het wettelijk stelsel kunnen wijzigen

§ 1. Bedigen tot uitbreiding van de gemeenschappelijke baten

Artikel 1452 anno 2007:

Echtgenoten kunnen overeenkomen dat de tegenwoordige en toekomstige roerende of onroerende goederen, bedoeld in artikel 1399, geheel of ten dele tot het gemeenschappelijk vermogen zullen behoren.

In dat geval komen de schulden, bedoeld in artikel 1406, ten laste van het gemeenschappelijk vermogen naar verhouding van de waarde van de gemeenschappelijk geworden goederen ten tijde van hun inbreng, vergeleken met de waarde van de gezamenlijke goederen bedoeld in artikel 1399.

Commentaar