BW - Boek III. - Titel V. - Huwelijksvermogensstelsels - Hoofdstuk II. - Wettelijk stelsel

Afdeling III. - Bestuur van het gemeenschappelijk vermogen

Art. 1415. Het bestuur omvat alle bevoegdheden van beheer, genot en beschikking.
  De echtgenoten besturen het gemeenschappelijk vermogen in het belang van het gezin, naar de navolgende regels.