Verblijvingsbeding onder last en successierechten

Het verblijvingsbeding is een huwelijksvoordeel dat onderworpen is aan de successierechten ingevolge artikel 5 W. Succ.

Bovendien wordt de nalatenschap van de lansgtlevende groter omdat ze heel het gemeenschappelijk vermogen bevat, zodat er opnieuw successierechten moeten betaald worden.

Om deze fiscale nadelen van het verblijvingsbeding te vermijden heeft men het verblijvingsbeding onder last uitgevonden.

Hierbij verkrijgt de langtlevende bijvoorbeeld heel het gemeenschappelijk vermogen, maar onder last om een bepaalde bedrag te batalen aan de nalatenschap van de eerststervende. Doch dit bedrag moet niet meteen betaald worden. Men kan de betaling bijvoorbeeld uitstellen tot het overlijden van de langstlevende.

Het verbinden van deze last (om een bepaald bedrag iot te betalen) aan het verblijvingsbeding kan twee fiscale voordelen met zich meebrengen:

1. Omwille van de last verkrijgt de langstlevende minder en wordt aldus de werking van artikel 5 W. Succ. beperkt of zelfs vermeden. Het bedrag dat de langstlevende moet uitbetalen moet worden gewaardeerd bij overlijden en mag worden afgetrokken van het actief der nalatenschap.

2. Bij het overlijden van de langstlevende kan ook de schuld die deze is aangegaan ingevolge de last ter sprake komen. Deze schuld zal de successierechten op zijn (alle goederen omvattende) nalatenschap kunnen milderen.


2007 Topics : huwelijkscontract


Zie: parlementaire vraag nr. 914 van 8 september 2005