Inbreng van een toekomstig goed

Eerst kleine wijziging huwelijksvermogensstelsel:

Van het gemeenschappelijk vermogen zal eveneens deel uitmaken, indien een van de echtgenoten er eigenaar van wordt, zelfs bij schenking of erfenis, het volgend onroerend goed:

Daarna wordt het onroerend goed effectief geschonken.

Door de inbreng van een toekomstig goed in plaats van de inbreng van een geschonken eigen goed, wordt de middelgrote wijziging van het huwelijksstelsel vemeden. Notarissen zijn vaak erg creatief als erop aankomt de te volgen procedure inzake wijziging huwelijksstelsel zo klein mogelijk te houden.


2007 Topics : huwelijkscontract