Verblijvingsbeding onder last en successierechten

Waardering van de last

Het bedrag dat de langstlevende moet uitbetalen moet worden gewaardeerd bij overlijden.

Inzake successierechten worden lasten gewaardeerd op basis van hun verkoopwaarde.