Een gemeenschappelijk vermogen tussen echtgenoten

Onder het wettelijk stelsel behoren tot het gemeenschappelijk vermogen:

- de inkomsten

- schenkingen en legaten aan beide echtgenoten

- alle goederen waarvan niet bewezen is dat zij eigen zijn ingevolge enige wetsbepaling

 

2747.com / law / marriage / income

contact

Familiaal vermogensrecht: huwelijksvermogensrecht, eigen goederen, passief

Notarieel recht

Fiscaal recht: inkomstenbelasting

 

Een gemeenschappelijk vermogen tussen echtgenoten

1. Onder het wettelijk stelsel heeft iedere echtgenoot automatisch recht op de helft van het gemeenschappelijke vermogen.

2. Met is mogelijk bij huwelijkscontract deze verdeling van de gemeenschap anders te regelen, bijvoorbeeld door heel de gemeenschap aan de langstlevende toe te bedelen.

3. Tegenover stiefkinderen wordt alles wat de stiefouder meer verkrijgt dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen, beschouwd als een schenking door hun ouder.

4. Op alles wat de langstlevende bovenop de helft van het gemeenschappelijk vermogen verkrijgt zal hij successierechten moeten betalen.

Zie ook: HUWELIJK - vermogen