Het beding waarbij de vergoedinsgrekeningen worden geacht van dag tot dag te zijn opgesteld

Is het beding in strijd met de openbare orde?
Neen, het betreft private belangen

Is het beding in strijd met de coherentie van het gemeenschapsstelsel?
Ja, als men het beding opstel in de zin dat het een onweerlegbaar vermoeden vormt.

Besluit
Als men van het beding een weerlegbaar vermoeden maakt, dan is het geoorloofd.

Op het notarieel examen van 10 maart 2008 werd hierover een korte vraag gesteld.
Notarieel familierecht