Huwelijkscontract

Huwelijkscontract uit 1961

Artikel 4
Ten titel van huwelyksovereenkomst tussen de echtgenoten, is er alhier bepaald en aangenomen, dat de GEHEELHEID van de GEMEENSCHAP zal toebehoren in VOLLE EIGENDOM aan de langstlevenden van de echtgenoten, dit ingevolge artikel 1525 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 5
De aanstaande echtgenoten doen aan de langstlevende van hen wederzydse GIFT ONDER LEVENDEN, hetgeen zy wederkerig aannemen, van de VOLLE EIGENDOM van al de goederen, zo roerende als onroerende die de eerststervende op de dag van zyn overlyden zal nalaten en de langstlevende zal daarvan genieten te rekenen van gemelde overlydensdag.
Ingeval vermindering zou toegepast worden ten bate van erfgenamen, in voordeel van wie de wet een voorbehouden deel heeft ingesteld, zal deze schenking allezinds begrypen, de grootste delen zo in vollen eigendom als in vruchtgebruik, waarover de wet toelaat te beschikken in voordeel van zijn echtgenoot.
Voor de uitoefening van elk vruchtgebruik uit deze spruitend wordt de overlevende echtgenoot vrygesteld van borg te stellen en van aanleg te doen.

Ander huwelijkscontract: 1957