Huwelijkscontract
1976 - 2006

Wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels

Deze wet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 september 1976.

De inwerkingtreding van deze bepalingen is in principe 28 september 1976, zijnde 10 dagen na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.