Huwelijkscontract

Belgisch Wetboek van internationaal privaatrecht : Hoofdstuk III. - De huwelijksrelatie
Recht toepasselijk op het huwelijksvermogen

Keuze van het recht toepasselijk op het huwelijksvermogen

Art. 49 WIPR:

§ 1. Het huwelijksvermogen wordt beheerst door het recht dat de echtgenoten kiezen.

§ 2. De echtgenoten kunnen slechts een van de volgende rechtsstelsels aanwijzen:

  1° het recht van de Staat op wiens grondgebied zij na de voltrekking van het huwelijk hun eerste gewone verblijfplaats vestigen;

  2° het recht van de Staat op wiens grondgebied een van hen op het tijdstip van de keuze zijn gewone verblijfplaats heeft;

  3° het recht van de Staat waarvan een van hen op het tijdstip van de keuze de nationaliteit heeft.

Notarieel examen

Art. 50 WIPR