Huwelijkscontract

Belgisch Wetboek van internationaal privaatrecht : Hoofdstuk III. - De huwelijksrelatie
Recht toepasselijk op het huwelijksvermogen : Art. 49 WIPR

Nadere regels inzake de rechtskeuze

Art. 50 WIPR:

§ 1. De rechtskeuze kan worden gedaan voor de voltrekking van het huwelijk of tijdens het huwelijk. Zij kan een eerdere keuze wijzigen.

§ 2. De keuze moet gebeuren overeenkomstig artikel 52, eerste lid.
  Zij moet het gehele vermogen van de echtgenoten betreffen.

§ 3. De uit de keuze van de echtgenoten voortvloeiende wijziging van het toepasselijk recht heeft slechts gevolg voor de toekomst. De echtgenoten kunnen anders beslissen, maar mogen de rechten van derden niet schaden.