Huwelijkscontract
1957 - 1976 - 2004 - 2006 - 2007

Vormvereisten - Opties - Erfrecht

Wanneer gehuwden geen huwelijkscontract hebben, zal toepassing worden gemaakt van het wettelijk stelsel.

In een huwelijkscontract kunnen gehuwden de gevolgen van het huwelijk op hun vermogen regelen.

Gebruikelijke regelingen in een huwelijkscontract zijn:
- de zuivere scheiding van goederen
- de inbreng in de gemeenschap van de gezinswoning

Indien een huwelijkspartner een kind uit een vorige relatie heeft, kan in een huwelijkscontract het erfrecht tussen de gehuwden naar eigen inzicht worden geregeld.

Wetgeving


In Belgie is anno 2006 het wettelijk huwelijksvermogensstelel een gemeenschap van aanwinsten. Wie zich tegenover zijn huwelijkspartner in een andere situatie dan wat de wet voorziet wenst te stellen, zal verplicht zijn een huwelijkscontract af te sluiten met zijn huwelijkspartner.

Een zuivere scheiding van goederen maakt de zaken heel eenvoudig te begrijpen. Iedere echtgenoot heeft een eigen vermogen dat hij zelf bestuurt en waarover hij zelf beslist. De schulden van iedere echtgenoot worden ook op dat vermogen verhaald. De inkomsten van de echtgenoten blijven gescheiden.

Het alternatief is om in het huwelijkscontract het gemeenschappelijk vermogen te behouden, mits een aantal wijzigingen te voorzien, zoals:
- inbreng van een eigen onroerend goed in het gemeenschappelijk vermogen;
Wie heel arm is geen enkel inkomen heeft en trouwt met iemand die heel rijk is trouw, zal zich met zuivere scheiding van goederen niet verrijken door het huwelijk. Maar wat de gezinswoning betreft die door een lening werd gefinancierd en op naam van beide echtgenoten werd gezet, mag de lening worden terugbetaald door 1 huwlijkspartner. De rechtspraak aanvaardt deze uitzondering. Normaal gezien bij zuivere scheiding van goederen en schulden, moet iedere huwelijkspartner zelf met zijn eigen vermogen zorgen voor de terugbetaling van een lening na aankoop van bijvoorbeeld de helft van een onroerend goed.

Wie geen zuivere scheiding van goederen wenst, kan kiezen voor een huwelijksvermogensstelsel gebaseerd op de wettelijke gemeenschap van goederen. Er ontstaat dan een gemeenschappelijk vermogen tussen de echtgenoten dat bestuurd moet worden volgens de regels die bij wet zijn vastgelegd. 

Men zal kiezen voor een bepaald huwelijksvermogensstelsel: het wettelijk stelsel,  algehele gemeenschap, scheiding van goederen

Bedingen in het huwelijkscontract die afwijken van de regels van de gelijke verdeling van de gemeenschap.