Huwelijkscontract

Vormvereisten

De vereisten van een notariele akte

De sanctie op de niet-naleving van deze vormvereiste is de absolute nietigheid van het huwelijkscontract.

De reden voor dit formalisme is dat de keuze van het huwelijksvermogensstelsel een delicate zaak is.

De notaris moet waken over de grondvereisten om een huwelijkscontract aan te gaan:

De notaris zal ook aandacht schenken aan de verschillende publiciteitsvereisten inzake het huwelijkscontract