Huwelijkscontract

Publiciteitsvereisten

De notaris zal aandacht schenken aan de verschillende publiciteitsvereisten inzake het huwelijkscontract:

- vermeldingen in de huwelijksakte

- overschrijving op het hypotheekkantoor

- inschrijving in het Centraal Register der Testamenten (C.R.T.)

- neerlegging van een uittreksel van het huwelijkscontract ter griffie van de rechtbank van koophandel