Huwelijkscontract

Erfrecht

Door het huwelijk worden gehuwden elkaars wettelijke erfgenamen.

Na de vereffening-verdeling volgens het huwelijksvermogenrecht is het dus nog niet gedaan ingeval een van de partners komt te overlijden. De langstlevende echtgenoot zal ook nog eens erven.

Indien men reeds kinderen heeft uit een andere relatie, zal men evenwel dit erfrecht bijna volledig vrij kunnen regelen in een huwelijksovereenkomst.