Huwelijkscontracten

Plechtige notariele akte

Nietigheid

 

Openbaarmaking

burgerlijke stand (art. 76, 10 BW), hypotheekkantoor, CRT, handelaars

 

Gemeenschap van aanwinsten: Het wettelijk huwelijksvermogensstelsel

- Bedingen tot uitbreiding / beperking van de gemeenschap

- Bedingen die afwijken van de gelijke verdeling van de gemeenschap en bedingen van vooruitmaking: keuzebeding, verblijvingsbeding (langst leeft, al heeft),

- Bedingen tot wijziging van de toepassing van de wettelijke vergoedingsregels: beroepsgoederen

 

De algehele gemeenschap

 

De bedongen scheiding van goederen

- Scheiding van goederen (Zuivere scheiding van goederen)

- Scheiding van goederen met onverdeeldmaking van de besparingen

- Alsof beding

 

Erfrechtelijke regeling in geval van afstammelingen uit een vorige relatie (1388 lid 2 BW)

Wet Valkeniers ingevoerd in 2003

 

Wijziging van het huwelijksvermogensstelsel

Grote wijziging, middelgrote wijziging, kleine wijziging

 

Internationaal privaatrecht

Invoering van het wetboek van Internationaal privaatrecht in 2004.

 

2747.com / law / marriage / contract

contact

Huwelijksvermogensrecht

Het opstellen van notariele akten

Familiaal vermogensrecht

Internationaal privaatrecht

 

Het huwelijkscontract in Belgie

Voor een huwelijkscontract moet men langs de notaris gaan.

Scheiding van goederen .

De contractuele erfstelling

- In het huwelijkscontract

- Buiten het huwelijkscontract: wederzijdse schenking tussen echtgenoten

This page in English.